آگهی رایگان - آگهی مکس
تماس بگیرید
شماره آگهی: 1437
آگهی رایگان - آگهی مکس
آموزش کاربردی Arc GIS (مقدماتی)

توضیحات آگهی

مولفان: سعید جوی زاده ، منیژه براهیمی، میلاد قمرزاده، مسلم شمشیری

 

درباره این کتاب:

 

GIS مخفف واژه های Geographic Information System و به معنی سیستم اطلاعات جغرافیایی است. این سیستم بستری برای ذخیره، نگهداری، مدیریت و تجزیه و تحلیل اطلاعات جغرافیایی می باشد و برای کار همزمان با داده هایی که وابستگی مکانی و توصیفی دارند طراحی شده است.

 

برای بهره گیری صحیح از قابلیت های یک سیستم اطلاعات جغرافیایی در درجه اول به درک درستی از آن نیاز دارید و سپس باید با ساختار اطلاعاتی آن آشنا باشید و از طرفی برای پیاده سازی یک سیستم GIS توجه به ماهیت و ساختار اطلاعات جغرافیایی متشکله ی آن (که رکن اساس هرسیستم GIS را تشکیل داده و توامندی ها و پتانسیل های آن را تعیین می کند) اجتناب ناپذیر است.

 

سیستم اطلاعات جغرافیایی یک سیستم کامپیوتر محور می باشد که به عنوان یک مجموعه ی متشکل از سخت افزار، نرم افزار، اطلاعات جغرافیایی، نیروی انسانی و مدل های پردازش داده، به منظور تولید، ذخیره سازی، نمایش، بازاریابی، پردازش، بهنگام رسانی و … اطلاعات جغرافیایی مربوط به عوارض و پدیده های مختلف، مورد استفاده قرار می گیرد.

 

کتاب حاضر (به همراه کتاب پیشرفته) دربردارنده ی مطالبی نسبتاً کامل در خصوص برنامه ی  Arc GIS است که مباحث اشاره شده را پوشش می دهد و نیاز کاربران این حوزه را به طور کامل برطرف می سازد.

 

فهرست مطالب

 

فصل اول: سیستم های اطلاعات جغرافیایی

 

·         تعریف سیستم اطلاعات جغرافیایی

 

·         ارکان و مولفه های اصلی GIS

 

·         تاریخچه مختصر GIS

 

·         سر تحول GIS

 

·         انواع مدل در GIS

 

·         دستگاه مختصات جغرافیایی

 

·         تعریف سیستم تصویر

 

·         سیستم های تصویرو نقشه ها

 

·         سیستم تصویر جهانی مرکاتور جانبی (UTM)

 

·         سیستم ژئودتیک جهانی

 

·         سیستم مختصات لامبرت هم شکل

 

·         انواع فرمت های GIS

 

·         مراحل انجام یک پروژه در GIS

 

فصل دوم: آشنایی با محیط Arc MAP

 

·         معرفی نرم افزار Arc MAP

 

·         آشنایی با محیط Arc MAP

 

·         جدول مندجات

 

·         طریقه اضافه کردن نوارها در محیط Arc MAP

 

·         بازکردن یک پروژه

 

·         وارد کردن دادهها در Arc MAP

 

·         انواع روش های ذخیره کردن یک پروژه در Arc MAP

 

فصل سوم: ژئورفرنس کردن یا زمین مرجع کردن

 

·         انواع ژئورفرنس

 

·         تغییر مختصات فایل های دسترسی

 

·         تعریف سیستم تصویر برای لایه س اطلاعاتی در نرم افزار Arc GIS

 

·         استفاده از Google earth در زمین مرجع کردن

 

فصل چهارم: جداول توصیفی

 

·         ساختار جدول ها در GIS

 

·         نمایش یک Table

 

·         ابزارهای موجود در جدول توصیفی

 

·         دیگر تغییرات در جدول اطلاعات توصیفی

 

·         چگونه دو جدول توصیفی را با هم مشاهده کنیم؟

 

·         ایجاد یک جدول اطلاعاتی جدید

 

فصل پنجم: اتصال و ارتباط جداول

 

·         اتصال جدول ها به یکدیگر

 

·         ارتباط بین جدول ها

 

·         روش های مختلف دسترسی به Join  و Relate

 

·         روش های اتصال اطلاعات توصیفی یک جدول به جدول دیگر

 

·         حذف کردن یک جدول متصل شده

 

·         ارتباط دو جدول اطلاعات توصیفی با یکدیگر

 

·         حذف کردن یک جدول ارتباط یافته

 

·         اتصال بر مبنای ارتباط فضایی

 

فصل ششم: استفاده از GPS در GIS

 

·         GPS چیست؟

 

·         طریقه وارد کردن اطلاعات GPS به GIS

 

فصل هفتم: گراف

 

·         تعریف گراف

 

·         انواع نمودارها

 

·         روش های ایجاد نمودار در نرم افزار Arc MAP

 

فصل هشتم: روش تهیه گزارش در Arc MAP یا Report

 

فصل نهم: Shape file  و Geodatabase

 

·         شیب فایل چیست؟

 

·         طرز تهیه Shape file

 

·         Geodatabase چیست؟

 

فصل دهم: رقومی کردن نقشه ها یا ترسیم عوارض

 

·         تعریف رقومی کردن

 

·         مراحل رقومی سازی نقشه

 

فصل یازدهم: نماد

 

·         تعریف

 

·         نمادسازی

 

·         انواع نقشه های موضوعی براساس تکنیک نمادگذاری

 

·         تغییر رنگ و شکل عوارض

 

·         طبقه بندی عوارض لایه ها

 

فصل دوازدهم: برچسب گذاری

 

·         راه اول

 

·         راه دوم

 

·         تبدیل برچسب به Annotation

 

فصل سیزدهم: ایجاد و مدیریت گراف ها

 

·         دسترسی به نوارابزار DRAW

 

·         آشنایی با نوار ابزار DRAW

 

فصل چهاردهم: مدیریت انتخاب ها

 

·         عملیات پرس و جو را می توان به چندین روش انجام داد

 

·         کاربرد سایر دستورات Selection

 

فصل پانزدهم: Geoprocessing

 

·         اصول اساسی در پردازشهای مکانی

 

·         تعیین حریم

 

·         Clip

 

·         برش زدن فایل های رستری

 

·         Intersect

 

·         Union

 

·         Merge

 

·         Dissolve

 

فصل شانزدهم: استفاده از لایه های CAD و DGN در GIS

 

·         تبدیل فایل های CAD به GIS

 

·         نحوه تبدیل فایل CAD به Shape file

 

·         نحوه تبدیل فایل CAD به Geodatabase

 

·         داده های سازمان نقشه برداری با فرمت DGN

 

·         روش تبدیل DGN به GIS

 

فصل هفدهم: تبدیل لایه های GIS به فرمت Google earth و برعکس

 

·         Layer To KML

 

·         Map To KML

 

·         KML To Layer

 

فصل هجدهم: Bookmark و Hyperlink

 

·         نحوه دسترسی به ابزار Bookmark

 

·         روش ایجاد Bookmark

 

·         مدیریت Bookmark

 

·         روش استفاده از Bookmark

 

·         Hyperlink

 

·         مدیریت Hyperlink

 

فصل نوزدهم: ساخت نقشه و ارایه آن برای چاپ

 

·         چیدمان نقشه

 

·         عناصر چیدمان نقشه

 

http://gisland.org            http://rs.gisland.org/         [email protected]