آگهی رایگان - آگهی مکس
آگهی رایگان - آگهی مکس
انجام کلیه امورمالی،مالیاتی ومعوق شما

توضیحات آگهی

۱-تنظیم وارسال اظهارنامه عملکرد
۲-تنظیم وارسال اظهارنامه ارزش افزوده
۳-تنظیم وارسال گزارشات فصلی
۴-تعریف کدینگ،تحریردفاتر قانونی
۵-ارائه مشاوره مالی ومالیاتی