آگهی رایگان - آگهی مکس
تماس بگیرید
شماره آگهی: 1770
آگهی رایگان - آگهی مکس
تخمین دقیق مخارج ساختمان کلی و جزیی

توضیحات آگهی

تعیین مبلغ دقیق هزینه های ساختمان قبل و بعد از اجرای ساختمان توسط مهندس عمران  .  مهندس ریاحی