آگهی رایگان - آگهی مکس
آگهی رایگان - آگهی مکس
تعمیرات نمایشگر آلفا ۰۹ فراسو دقت

توضیحات آگهی

تعمیرات انواع نمایشگرهای
آلفا ۰۸
آلفا ۰۹
ALPHA 09 فراسودقت.
درصورت خرابی وایراد
نمایشگر آلفا میتوانید باشماره
۰۹۰۵۵۴۵۱۷۲۳
تماس حاصل فرمایید.