آگهی رایگان - آگهی مکس
تماس بگیرید
شماره آگهی: 16816
آگهی رایگان - آگهی مکس
خریدوفروش متانول(الکل صنعتی)

توضیحات آگهی

مشخصات متانول
متانول ساده‌ترین نوع الکل‌ با فرمول شیمیایی CH 3OH می‌باشد. فعالیت بی‌هوازی گونه‌های زیادی از باکتری‌ها منجر به تولید متانول می‌شود و در نتیجه مقدار کمی از بخار متانول وارد جو می‌شود و پس از چندین روز به‌ وسیله اکسیژن و با کمک نور خورشید اکسید شده و به آب و دی اکسید کربن تبدیل می‌گردد. البته با سوزاندن متانول هم مواد بدست آمده یکسان است ولی با سرعت بسیار بیشتر. در ضمن شعله سوختن متانول بی‌رنگ است و باید مراقب باشیم تا با آن دچار سوختگی نشویم.

متانول با نام های دیگری از قبیل متیل الکل، الکل متیلیک و الکل چوب نیز شناخته می شود.