آگهی رایگان - آگهی مکس
آگهی رایگان - آگهی مکس
دانلود پاورپوینت جامع وکامل درباره سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی

توضیحات آگهی

 دانلود پاورپوینت جامع وکامل درباره سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی 175اسلاید چکیده محتوای فایل:   سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی فصل اول اهداف و ضرورت سنجش و اندازه گیری   هدف کلی آشنایی با هدفها و ضرورت سنجش و اندازه گیری   انتظار می رود پس از مطالعه این فصل دانشجویان بتوانند: (1 اهداف سنجش و اندازه گیری را بویژه در تربیت بدنی توضیح دهند. (2 ضرورت انجام سنجش و اندازه گیری را توضیح دهند. (3 تاریخچه سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی و سیر تکاملی آن را بیان نمایند.   (4 کیفیتهای مطلوب در سنجش و اندازه گیری را توصیف کنند. (5 مراحل اندازه گیری و سنجش راتشخیص داده و توضیح دهند. ●   در نظام تعلیم و تربیت تصمیم گیری یکی از موارد و اصول مهم و ضروری می باشد.برای این که بتوان تصمیمهای منطقی ٬مناسب و متکی بر اصول صحیح اتخاذ کنیم نیازمند اطلاعاتی هستیم که از طریق اندازه گیری بدست امده است. در این خصوص صحت و سقم اطلاعات بدست امده و همچنین استفاده از ابزار مناسب کارساز خواهد بود.   ضرورت سنجش و اندازه گیری   اندازه گیری در …