آگهی رایگان - آگهی مکس
آگهی رایگان - آگهی مکس
دانلود پاورپوینت جامع وکامل درباره کتاب ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت

توضیحات آگهی


دانلود پاورپوینت جامع وکامل درباره کتاب ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت

دانلود پاورپوینت جامع وکامل درباره کتاب ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۲۹۱اسلاید چکیده محتوای فایل:   کتاب ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت رشته های حسابداری و مدیریت اهداف درس: توانایی حل مسئله تقویت تفکر ریاضی آشنایی با: بردارها ماتریس و دترمینان دستگاه معادلات خطی و توابع خطی توابع چند متغیره و معادلات دیفرانسیل انتگرال   فهرست ­فصل اول: بردارها ­ فصل دوم:ماتریس و دترمینان ­ فصل سوم: دستگاه معادلات خطی و توابع خطی ­ فصل چهارم: توابع چند متغیره ­ فصل پنجم:معادلات دیفرانسیل  فصل ششم: انتگرال   فصل اول:بردارها ­بردارها در صفحه  ­ ضرب عددی دو بردار ­ بردارها در فضای سه بعدی ­ ضرب برداری بردارها ­ بردارها در فضای بعد     ­   فصل دوم :ماتریس ودترمینان   ماتریس ­  دترمینان  وارون       فصل سوم:دستگاه معادلات خطی وتوابع خطی ­دستگاه معادلات ­ استقلال و وابستگی خطی ­ رتبه ی یک ماتریس  توابع خطی     فصل چهارم :توابع …