آگهی رایگان - آگهی مکس
آگهی رایگان - آگهی مکس
دانلود پاورپوینت جامع وکامل درباره مدیریت پروژه

توضیحات آگهی

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}

دانلود پاورپوینت جامع وکامل درباره مدیریت پروژه

دانلود پاورپوینت جامع وکامل درباره مدیریت پروژه 37اسلاید چکیده محتوای فایل:   مدیریت پروژه تعاریف •سیستم : مجموعه ای از اجزا است که در راستای هدفی مشخص با یکدیگر در ارتباطند. • مدیریت : برنامه ریزی و هدایت برنامه به سوی هدف • پروژه : کاری جدید که در چارچـوب زمـان ، هزینـه و کیفیـتی مشخـص باید انجام شود. اسـتراتژی •انتخاب استاندارد ( PMBOK ) • بررسی چرخه عمر پروژه • تعیین نقاط تصمیم گیری در هر مرحله از عمر پروژه • ارائه روشهای تصمیم گیری  یکپارچه سازی روشها برنامه ریزی ( Planning ) : تصمیم گیری در مورد آنچه باید انجام شود. زمانبندی ( Scheduling ) : تخصیص منابع جهت انجام فعالیتها در یک مقیاس زمانی نظارت ( Monitoring ) : جمع آوری داده ها و ارائه گزارشات درباره وضع موجود کنترل ( Control ) : تجزیه و تحلیل وضع موجود ، مقایسه با برنامه و تصمیم گیری در مورد کارهای بعدی مشخصات پروژه •دارای هدفی معین است که در چارچوب مشخصاتی باید به آن رسید. • زمان شروع و ختم آن تعریف شده است. • بودجه آن محدود است …