آگهی رایگان - آگهی مکس
آگهی رایگان - آگهی مکس
دانلود پاورپوینت جامع وکامل درباره مهارت رفتار جرأت‌مندانه

توضیحات آگهی

دانلود پاورپوینت جامع وکامل درباره مهارت رفتار جرأت‌مندانه   20اسلاید چکیده محتوای فایل:   مهارت رفتار جرأت‌مندانه هدف کلی:  آشنا کردن و توانمند‌سازی دانشجویان در زمینه‌ی مهارت جرأت‌ورزی       اهداف ویژه: •آشنا کردن دانشجویان با مفاهیم پایه در رفتار جرأت‌مندانه •توانمند‌سازی دانشجویان در زمینه مهارت جرأت‌‌ورزی   تعریف رفتار جرأت‌مندانه   •رفتار جرات‌مندانه عبارت است از بیان مناسب هر احساسی غیر از اضطراب (ولپه،1973). •رفتار جرات‌مندانه یک  رفتار بین فردی است که شامل ابراز صادقانه و نسبتاً رک افکار و احساسات می‌باشد، به نحوی که از نظر اجتماعی مناسب بوده و احساسات و آسایش دیگران نیز در آن مد نظرباشد (مسترز و ریم). •به طور کلی جرات‌مندی را می‌توان توانایی ابراز صادقانه نظرات، احساسات و نگرش‌ها بدون احساس اضطراب دانست. جرات‌مندی همچنین شامل دفاع فرد از حقوق خود می‌باشد، به شکلی که حقوق دیگران پایمال نشود.   سب …