آگهی رایگان - آگهی مکس
آگهی رایگان - آگهی مکس
دانلود پاورپوینت جامع وکامل درباره نحوه تکمیل اظهارنامه اشخاص حقوقی

توضیحات آگهی

دانلود پاورپوینت جامع وکامل درباره نحوه تکمیل اظهارنامه اشخاص حقوقی ۴۸اسلاید   نحوه تکمیل اظهارنامه اشخاص حقوقی ۱- جدول شماره اطلاعات اشخاص حقوقی است وقتی که اظهارنامه دانلود ونصب می گردد وبا کلمه عبور ونام کاربری وارد برنامه می شویم به خودکار اطلاعات اصلی اشخاص حقوقی ایجاد می گردد. در این مرحله کد اقتصادی ونوع شرکت باید وارد گردد. در جدول شماره ۳ درخصوص اطلاعات اشخاص حقوقی از قبیل نوع پذیرفته شدن در بورس،حسابداررسمی داردیا نه محل فعالیت برای شرکت یا استیجاری وایا فعالیت درآمدی وهزینه ای داردیا نه که به صورت بلی وخیر باید پاسخ داده شود. نحوه تکمیل اظهارنامه اشخاص حقوقی جدول شماره ۴ در خصوص انواع مجوزهای فعالیت اشخاص حقوقی می باشد. ۱- مجوز تاسیس ۲- کارت بازرگانی و جدول شماره ۵ در خصوص اطلاعات مدیرعامل واعضای هیئات مدیره می باشد. اطلاعات مدیر عامل به صورت خودکارر از سامانه ثبت نام وارد جدول می شود. اطلاعات سایر اعضا باید توسط کاربر تکمیل گردد. جدول شماره۶ در مورد دفاتر روزنامه وکل که توسط شرکت جهت ثبت رویدادهای مالی پلمپ شده باید وارد گردد. جدول شماره ۷ در مورد درآمده …