آگهی رایگان - آگهی مکس
آگهی رایگان - آگهی مکس
دانلود پاورپوینت جامع وکامل درباره نگاهی به مبانی معرفت شناسی تحقیق در علوم رفتاری

توضیحات آگهی

دانلود پاورپوینت جامع وکامل درباره نگاهی به مبانی معرفت شناسی تحقیق در علوم رفتاری 422اسلاید چکیده محتوای فایل:   نگاهی به مبانی معرفت شناسی تحقیق در علوم رفتاری پارادایم های تحقیق اصالت تحصلی تفسیر گرایی نظریه انتقادی پسا ساخت گرایی     پارادایم های تحقیق: اصالت تحصلی (اثبات گرایی) تفسیرگرایی پسا ساخت گرایی نظریه انتقادی اصالت تحصلی اثبات گرایی پسا اثبات گرایی     پارادایم اثبات گرایی مفروضه اصلی آن است که واقعیت را می توان از طریق عملیاتی کردن فرایند عینی تحقیق، بدون آلوده شدن با ارزش های محیطی کشف کرد   پارادایم پسا اثبات گرایی:   ضمن اینکه مستقل بودن واقعیت از ارزش های پژوهشگر را مفروض می دارد به این امر اذعان می کند که نمی توان فرایند پی بردن به واقعیت راکاملا“ به طور عملیاتی کرد و واقعیت را شناخت. روش های تحقیق مورد استفاده شامل روش های آزمایشی، شبه آزمایشی و سایرروش های کمی است که در ان متغیرهای ناخواسته را می توان کنترل یا حذف کرد.     دیدگاه تفسیری: واقعیت مشروط به تجربه انسان و تفسیر اوست.انسان …