آگهی رایگان - آگهی مکس
آگهی رایگان - آگهی مکس
دانلود پاورپوینت جامع وکامل درباره وظایف مدیریت منابع انسانی

توضیحات آگهی

دانلود پاورپوینت جامع وکامل درباره وظایف مدیریت منابع انسانی 64اسلاید چکیده محتوای فایل:   وظایف مدیریت منابع انسانی .1تجزیه و تحلیل (کارشکافی)  و طراحی شغل .2برنامه یزی نیروی انسانی .3کارمندیابی .4انتخاب .5جامعه پذیری (اجتماعی کردن) .6آموزش .7ارزیابی عملکرد کارکنان .8پاداش .9ارزشیابی مشاغل (مدیریت حقوق و دستمزد) .10انضباط ● شغل: مجموعه وظایف و فعالیت هایی که یک انسان معمولی در مدت زمان معینی انجام می دهد. علاوه بر وظایف و فعالیت ها، اختیارات و مسئولیت های شغل هم باید معین باشد.   پست: تعداد جایگاه هایی که برای یک شغل در نظر گرفته می شود.   تجزیه و تحلیل و طراحی شغل   •تجزیه و تحلیل و طراحی شغل فرآیندی است که از طریق آن ماهیت و ویژگی های هر یک از مشاغل در سازمان بررسی می گردد و اطلاعات کافی درباره آنها جمع آوری و گزارش می شود. • •با تجزیه و تحلیل و طراحی شغل معلوم می شود هر شغل چه وظایفی را شامل می شود و برای احراز شایسته آن چه مهارت ها، دانش ها و توانایی هایی لازم است. • •زمانی کار تجزیه و تحلیل شغل به پایان م …