آگهی رایگان - آگهی مکس
آگهی رایگان - آگهی مکس
دانلود پاورپوینت جامع وکامل درس مدیریت مالی 1

توضیحات آگهی

دانلود پاورپوینت جامع وکامل درس مدیریت مالی 1   305اسلاید چکیده محتوای فایل: مدیریت مالی 1 رشته های حسابداری و مدیریت     هدف کلی •آشنائی با تکنیکهای حداکثر کردن ثروت و استفاده بهینه از منابع مالی     اهداف زفتاری درس دانشجو باید بتواند پس از مشاهده این برنامه ها: 1 – مدیریت مالی را تعریف نماید. 3 – م 2 – اهداف مدیریت مالی را برشمارد. فهوم و نحوه محاسبه ارزش زمانی پول را بداند. 4 – نحوه محاسبه ارزش انواع مختلف اوراق بهادار را بداند. 5 –  مفهوم و نحوه محاسبه هزینه سرمایه را بداند. 6 –  مفاهیم و روشهای بودجه بندی سرمایه ای را بداند. 7 –  ارتباط تصمیمهای مالی و ساختار سرمایه را بداند. 8 –  نحوه تجزیه و تحلیل صورتهای مالی را بداند. 9 –  تکنیکهای مربوط به تجزیه و تحلیل نقطه سربسر و اندازه گیری اهرمهای مالی و عملیاتی را بداند.     فصل اول کلیات هدف مدیریت مالی    هدف اصلی مدیریت مالی، بکارگیری مهارتهائی است که با استفاده از آن مهارتها هدف اصلی بنگاههای اقتصادی، که …