آگهی رایگان - آگهی مکس
تماس بگیرید
شماره آگهی: 16922
آگهی رایگان - آگهی مکس
دعوت به همکاری

توضیحات آگهی

دعوت به همکاری
مرکزعلوم راهبردی مدیریت صنایع
در کرج
دعوت به همکاری مینماید
کارشناس ارتباط باصنعت
رشته های مدیریت با کلیه گرایشها
رشته های مهندسی صنایع مکانیک
رشته کارشناسی ارتباطات
تکمیل فرم درخواست همکاری فقط حضوری
دعوت به مصاحبه و ارایه روزومه(خانم یا آقا)
02633518342