آگهی رایگان - آگهی مکس
تماس بگیرید
شماره آگهی: 988
آگهی رایگان - آگهی مکس
راسته بر ۹ فک دست دوم برنا ابزار

توضیحات آگهی

راسته بر ۹ فک دست دوم برنا ابزار 

کارکرد: ۶ ماه 

قیمت: بالاترین قیمت پیشنهادی  (تهاتر با اتومبیل و غیره)

شماره تماس: ۰۹۲۱۳۵۰۹۳۹۱

توجه: 

فروشنده مصرف کننده بوده است، و بیشتر تمایل وجود دارد که در شرایطی منصفانه، دستگاه ها به مصرف کننده به فروش برسد.