آگهی رایگان - آگهی مکس
تماس بگیرید
شماره آگهی: 1332
آگهی رایگان - آگهی مکس
رخت آویز

توضیحات آگهی

کمجاویز بند رخت چتری قابلیت جم کردن چرخاندن  و آویزان کردن لباسهای بافتنی و زمستانی  و لباسه با حجم زیاد و تعداد زیاد