آگهی رایگان - آگهی مکس
شماره آگهی: 1416
آگهی رایگان - آگهی مکس
زمین آبسرد

توضیحات آگهی

500 متر زمین با ابعاد 15 * 33 به آدرس ذیل

آبسرد- بلوار هومند – کوچه هومند 23 – بعد از کوجه فرهاد