آگهی رایگان - آگهی مکس
تماس بگیرید
شماره آگهی: 17350
آگهی رایگان - آگهی مکس
طراح وسازنده تجهیزات ابزار دقیق

توضیحات آگهی

سازنده تجهیزات ابزاردقیق از قبیل:
انواع اوریفیس پلیت ها
Orifice Plate
انواع دیافراگم سیل ها
Diaphragm Seal
انواع سایفون ها
Siphon
انواع دیافراگم سیل باکپیلاری
Diaphragm Seal & Capillary
انواع لول گیج مغناطیسی ها
Magnetic level gauge
Side glass level gauge
انواع میتر ران ها
Meter run & Multistage Restriction orifice
انواع پیتوت تیوب
Pitot tube
انواع اسنابرها
Snubber
انواع ترموول ها
Thermowell
انواع ترموکوپل ها
Thermocouple
انواع شناور ها
Bypass Float