آگهی رایگان - آگهی مکس
شماره آگهی: 1539
آگهی رایگان - آگهی مکس
فروش زمین

توضیحات آگهی

حدود 5000 متر زمین در علی آباد عسگرخان بین  سیسنگان و نوشهر با برخورداری از زیبا ترین سایت دریا وجنگل کوهستانی /دارای سند شورائی  /بدون مشکل صدور سند رسمی طبق قوانین ثبت اسناد کل کشور / قطعه بندی شده روی نقشه مهندسی محل.
آماده برای فروش یکجا یا فطعه ای فقط برای ویلاسازی در هماعنگی با بافت معماری منطقه ای
توضیح : قطعات از 350 الی 400 متری میباشند.