آگهی رایگان - آگهی مکس
تماس بگیرید
شماره آگهی: 15431
آگهی رایگان - آگهی مکس
فروش عمده زغال امین

توضیحات آگهی

زغال رکورد چینی سکه و شمش 6 و 8 کیلویی 16 کارتون 685000
نبات درجه یک 7 کیلویی 1 کارتون 74000
تنباکو درجه یک دوسیب (ملس) 1 کیلویی 109000
زغال لیمو جنوب (جهرم) قلم ، سکه ، بافوری که در حال حاضر بافوری موجود میباشد 1 کارتون 10 کیلویی 215000
زغال کبابی 10 تایی 700گرمی 1عدد شل 50000