آگهی رایگان - آگهی مکس
1,616,000,000 تومان
شماره آگهی: 1286
آگهی رایگان - آگهی مکس
فروش مزایده ای ملک

توضیحات آگهی

شش دانگ یکدستگاه عمرت و باغچه متصل به هم به مساحت 508 متر مربع