آگهی رایگان - آگهی مکس
تماس بگیرید
شماره آگهی: 16805
آگهی رایگان - آگهی مکس
فروش ویژه متانول شیراز

توضیحات آگهی

مشخصات متانول
متانول ساده‌ترین نوع الکل‌ با فرمول شیمیایی CH 3OH می‌باشد. فعالیت بی‌هوازی گونه‌های زیادی از باکتری‌ها منجر به تولید متانول می‌شود و در نتیجه مقدار کمی از بخار متانول وارد جو می‌شود و پس از چندین روز به‌ وسیله اکسیژن و با کمک نور خورشید اکسید شده و به آب و دی اکسید کربن تبدیل می‌گردد. البته با سوزاندن متانول هم مواد بدست آمده یکسان است ولی با سرعت بسیار بیشتر. در ضمن شعله سوختن متانول بی‌رنگ است و باید مراقب باشیم تا با آن دچار سوختگی نشویم.

متانول با نام های دیگری از قبیل متیل الکل، الکل متیلیک و الکل چوب نیز شناخته می شود.

مشخصات