آگهی رایگان - آگهی مکس
آگهی رایگان - آگهی مکس
مرکزمشاوره وخدمات روانشناسی رسا

توضیحات آگهی

دکتر علی اعظم رجبیان
روانشناس بالینی برگزیده بنیاد ملی نخبگان در دوره های ارشد و دکتری
رتبه ۱ کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کشور
دانش آموخته برتر دوره کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد
زمینه درمانگری:
افسردگی،دوقطبی،اضطرابی ها،خجالتی ها،وسواس و موکنی،جانبازان وتجاوزشده ها،شکست عشقی،اختلال های شخصیت،آزمون هوش واستعدادیابی،کنکوری،انگیزشی وتحصیلی،پژوهش وراهنمای مقاله،پرخاشگری،اضطراب صحبت درجمع،اعتمادبه نفس و….