آگهی رایگان - آگهی مکس
آگهی رایگان - آگهی مکس
مشاوره تامین منابع مالی از منابع خارجی

توضیحات آگهی

مشاوره جهت تامین منابع مالی از منابع خارجی ویژه پروژه ها

از 5میلیارد تومان به بالا

تلفن: 26854206 -26854992

مشاوره ها به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی می باشد

لطفا جهت تعیین وقت و هزینه مشاوره از ساعت 9 تا 17 تماس بگیرید