آگهی رایگان - آگهی مکس
تماس بگیرید
شماره آگهی: 12599
آگهی رایگان - آگهی مکس
مشاور تامین اجتماعی و قانون کار

توضیحات آگهی

مشاوره بیمه تامین اجتماعی
اخذ مفاصاحساب
قانون کار
تنظیم قرارداد پرسنل
لایحه نویسی
حضور در هیئت های تشخیص مطالبات سازمان
بررسی صحت محاسبات شعب