آگهی رایگان - آگهی مکس
تماس بگیرید
شماره آگهی: 2483
آگهی رایگان - آگهی مکس
منبع ۵۰ هزار لیتری

توضیحات آگهی

منبع ۵۰ هزار لیتری ، ورق ۸ آهنی ، عایق بندی شده ، کاملا سالم