آگهی رایگان - آگهی مکس
80,000 تومان
شماره آگهی: 1793
آگهی رایگان - آگهی مکس
نرم افزار وکیل یار جزایی 2

توضیحات آگهی

مجموعه کاملی از تمامی قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران

مجموعه قوانین جزایی

آراء وحدت رویه جزایی

نظریات جزایی

آرا اصراری دیوان عالی کشور

نمایش مستقیم ارا و نظریات مرتبط به هر موضوع در کنار قوانین مربوطه

امکان چاپ قوانین در محیط برنامه