آگهی رایگان - آگهی مکس
80,000 تومان
شماره آگهی: 1791
آگهی رایگان - آگهی مکس
نرم افزار وکیل یار حقوقی 2

توضیحات آگهی

مجموعه کاملی از تمامی قوانین حقوقی جمهوری اسلامی ایران

قانون اساسی

قانون مدنی

دادگاه ها

تجارت – تصفیه – ورشکستگی

آرا وحدت رویه حقوقی

آرا اصراری دیوان عالی کشور

امکانات نرم افزار:

نمایش مستقیم آراء و نظریات مرتبط به هر موضوع در کنار قوانین مربوطه

امکان چاپ قوانین در محیط برنامه