آگهی رایگان - آگهی مکس
تماس بگیرید
شماره آگهی: 992
آگهی رایگان - آگهی مکس
وینچ جرثقیل بلغاری دست دوم

توضیحات آگهی

وینچ جرثقیل (دست دوم) ۵ تن بلغاری تبدیل شده به ١٠ تن

•امکان فرو ش بطور مجزا

قیمت: بالاترین قیمت پیشنهادی (تهاتر با اتومبیل و غیره)

شماره تماس: ۰۹۲۱۳۵۰۹۳۹۱

 

وینچ جرثقیل (دست دوم) ۱۰ تن 

•امکان فرو ش بطور مجزا

قیمت:  بالاترین قیمت پیشنهادی             (تهاتر با اتومبیل و غیره)

شماره تماس: ۰۹۲۱۳۵۰۹۳۹۱

 

وینچ جرثقیل (دست دوم) ۳ تن بلغاری تبدیل شده به  6 تن  

•امکان فرو ش بطور مجزا

قیمت: بالاترین قیمت پیشنهادی (تهاتر با اتومبیل و غیره)

شماره تماس: ۰۹۲۱۳۵۰۹۳۹۱

 

وینچ (دست دوم) جرثقیل ۶تن

•امکان فرو ش بطور مجزا

تعداد: ۱ عدد

قیمت: بالاترین قیمت پیشنهادی(تهاتر با اتومبیل و غیره)

شماره تماس: ۰۹۲۱۳۵۰۹۳۹۱

 

توجه: 

فروشنده مصرف کننده بوده است، و بیشتر تمایل وجود دارد که در شرایطی منصفانه، دستگاه ها به مصرف کننده به فروش برسد.