آگهی رایگان - آگهی مکس
آگهی رایگان - آگهی مکس
پاورپوینت اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی

توضیحات آگهی

نوع فایل: power point قابل ویرایش: 253 اسلاید   قسمتی از اسلایدها: سیلیکا = اکسید سیلیسیم = سیلیس = SiO2 سیلیکا: کریستالی مثل کوارتز با حلالیت ppm6 در آب آمورف با حلالیت ppm140 + 100 در آب انحلال سیلیکا در آب انحلال سیلیکا در آب شدیداً به PH وابسته است (جدول 3-3) SiO4H4 یا Si(OH)4               H2O2 + SiO2 اسید سیلیسیک (یک ظرفیتی) است. اسید سیلیسیک در 7 ≥ PH   یونیزه نمی شود. اسید سیلیسیک در 5/8 = PH حدود 10% یونیزه میشود. اسید سیلیسیک در 10~ PH حدود 50% یونیزه می شود. در 7< PH احتمالاً پلیمریزه می شود و به صورت ذرات کلوئیدی درمی آید. H3SiO4-در اندازه گیری قلیائیت دخالت می کند. سیلیکا به سه صورت در آب می تواند حضور داشته باشد. سیلیکای فعال H3SiO3-، سیلیکای کلوئیدی (سیلیکای پلیمریزه شده) و سیلیکای ذره ای (ذرات ریز شن) سیلیکای کلوئیدی با رزین ها حذف نمی شود، باعث آلودگی آن می شود. ضریب گزینش سیلیکا یونی کم است. هزینه حذف با رز …