آگهی رایگان - آگهی مکس
آگهی رایگان - آگهی مکس
پاورپوینت نوع رابطه بین جمعیت و محیط زیست

توضیحات آگهی

نوع فایل: power point قابل ویرایش: ۳۵ اسلاید   قسمتی از اسلایدها: کدام عبارت صحیح است؟ کنام، همه راه های ارتباطی جاندار با اکوسیستم است. کنام بنیادی، بخشی از کنام واقعی یک گونه است. حذف صیادان اثرات رقابت را کاهش می دهد. گونه های رقابت گر، هر یک بخشی از کنام واقعی را اشغال می کنند به طور معمول، در جمعیت های تعادلی، ………. تعداد فرزندان محدود نیست. بین افراد رقابت وجود ندارد. تراکم جمعیت نوسان زیادی دارد. مرگ و میر افراد غیر تصادفی است در خصوص آزمایش ژوزف کانل که در ارتباط با دو گونه کشتی چسب( تحت نام های ۱ و ۲) انجام گرفت، کدام عبارت نادرست است؟ ۱: اندازه کنام واقعی و بنیادی برای افراد گونه ۲ یکسان است. ۲: عدم وجود گونه ۲ اندازه کنام واقعی گونه ۱ را بیش تر می کند. ۳: وجود گونه ۱ دسترسی به منابع زیستی را برای گونه ۲ محدود می کند. ۴: شرایط زندگی در مناطق پایینی صخره های ساحلی برای افراد گونه ۱، قابل تحمل است.   فهرست مطالب واسلایدها: کدام یک از موارد زیر یک جمعیت را تشکیل می دهد؟ کدام یک نشان د …