آگهی رایگان - آگهی مکس
آگهی رایگان - آگهی مکس
پاورپوینت جمع‌بندی نقطه نظرات پژوهشی و  فناوری دانشگاههای منطقه سه کشور

توضیحات آگهی

پاورپوینت جمع‌بندی نقطه نظرات پژوهشی و  فناوری دانشگاههای منطقه سه کشور فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۱۶             جمع‌بندی نقطه نظرات پژوهشی و فناوری دانشگاههای منطقه ۳ کشور بررسی وضعیت استقرار نظام شاعا و ساماندهی تجهیزات در قالب آزمایشگاه مرکزی و همچنین نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست ( HSE ) در آزمایشگاه بررسی وضعیت استقرار نظام شاعا و ساماندهی تجهیزات در قالب آزمایشگاه مرکزی و همچنین نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست ( HSE ) در آزمایشگاه پیشنهادات : پس از سپری شدن دوره آزمایش، این سامانه نیازمند اصلاحات است . لزوم بازسازی و نوسازی تجهیزات و  خرید تجهیزات جدید تاکید بر لزوم استانداردسازی، با همکاری سازمان استاندارد تاکید بر اهمیت ایمنی و مدیریت پسماندهای خطرناک، لزوم تشکیل کمیته ایمنی و بازرسی از ازمایشگاه‌ها توسط وزارت عتف و صرف هزینه برای استاندارد وایمنی ایجاد نظام تعرفه استاندارد و تسهیل ارتباطات بین دانشگاهی در این راستا اتصال سیستمهای آزمایشگاههای مرکزی دانشگاهها و ایجاد امکان تبادل خدمات اعتباری بدون …