آگهی رایگان - آگهی مکس
آگهی رایگان - آگهی مکس
دانلود پاورپوینت پیرامون مدلهای قیمت گذاری دارایی ها (تئوری بازار سرمایه)

توضیحات آگهی

دانلود پاورپوینت پیرامون مدلهای قیمت گذاری دارایی ها (تئوری بازار سرمایه) 16اسلاید چکیده محتوای فایل: مدلهای قیمت گذاری دارایی ها (تئوری بازار سرمایه)   مفروضات تئوری بازار سرمایه : هدف تئوری بازار سرمایه ارائه مدلی است که بتواند دارایی های ریسک دار را قیمت گذاری کند. تئوری بازار سرمایه بر مبنای تئوری پرتفلیو مارکوئیتز بوده و فرض میشود که هر سرمایه گذاری طبق مدل فوق سعی در تنوع بخشیدن پرتفلیو خود دارد و با توجه به ترجیحات ریسک و بازده خود ، جایی را در روی مرز کارآیی انتخاب می کند . دارایی بدون ریسک : یک دارایی با بازده مورد انتظار معین ، بگونه ای که واریانس ( ریسک ) بازده صفر باشد. بنابراین دارایی بدون ریسک هیچ همبستگی با داراییهای ریسک دار نخواهد داشت. امکانات قرض دهی : منظور از قرض دهی خرید دارایی بدون ریسک مانند اوراق قرضه است با انجام چنین خریدی سرمایه گذتر مبلغی را به منتشر کننده اوراق بهادار قرض میدهد . از ط …