آگهی رایگان - آگهی مکس
تماس بگیرید
شماره آگهی: 3082
آگهی رایگان - آگهی مکس
کارگر آهنگر

توضیحات آگهی

تعدادی کارگر آهنگر  ماهر و نیمه ماهر  نیازمندیم