آگهی رایگان - آگهی مکس
آگهی رایگان - آگهی مکس
کنترل وسایل برقی با WIFI بیسیم  ۱۰ تا ۳۰ متر

توضیحات آگهی

کنترل ۴ رله با wifi  با موبایل
وسایل برقی خود را با موبایل کنترل کنید
https://t.me/Mahdi1v14
https://t.me/ElectronicMahdi

شماره تماس: ۰۹۲۲۷۱۶۶۵۹۴