آگهی رایگان - آگهی مکس
آگهی رایگان - آگهی مکس
کنترل وسایل برقی با WIFI بیسیم  10 تا 30 متر

توضیحات آگهی

کنترل 4 رله با wifi  با موبایل
وسایل برقی خود را با موبایل کنترل کنید
https://t.me/Mahdi1v14
https://t.me/ElectronicMahdi

شماره تماس: 09227166594