آگهی رایگان - آگهی مکس
350,000,000 تومان
شماره آگهی: 2104
آگهی رایگان - آگهی مکس
یک قطعه زمین کشاورزی

توضیحات آگهی

یک قطعه زمین کشاورزی به مساحت ۵۰۰۰ متر-زمین کشاورزی  در موقعیت خوب مکانی