آگهی رایگان - آگهی مکس
تماس بگیرید
شماره آگهی: 1487
آگهی رایگان - آگهی مکس
۲۰۶ تیپ ۲

توضیحات آگهی

نقد واقساط

اقساط ۱۲ تا ۳۶ ماه

بیمه بدنه تا پایان اقساط

دریافت وجه همزمان با تحویل خودرو

تحویل فوری

۰۲۱۴۴۲۷۹۶۳۰-۰۲۱۴۴۲۳۰۷۶۴