آگهی رایگان - آگهی مکس
تماس بگیرید
شماره آگهی: 7984
آگهی رایگان - آگهی مکس
تحقیق آموزش شنا

توضیحات آگهی

تحقیق آموزش شنا در حجم 66 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با فهرست مطالب زیر:       فهرست ۱- تاریخچه   ۱ ۲- بخش اول : اصول نظری شنا   ۱ شنا : شنای مسافت   ۲ آموزش و تمرین   ۲ شنا : شنای رقابتی   ۲ ۳- تاریخچه شنا در ایران   ۳ ۴- لباس شنا   ۳ ۵- انواع شنا   ۳ ۶- ناراحتی های زیر آب   ۴ سن شروع آموزش شنا   ۵ شنای بچه ها   ۵ ۷- روش تدریس شنا   ۵ سازمان یک درس شنا   ۵ ۸- آموزش گام به گام شنا   ۶ ۸-۱- غوطه وری   ۶ ۸-۲- پرش در آب   ۶ ۸-۳- تنفس   ۷ ۸-۴- سرخوردن   ۷ ۸-۵- سرخوردن  بر روی آب  با فشار یک پا به دیواره استخر   ۸ ۸-۶- سرخوردن با استفاده از فشار دو پا بر دیوار استخر   ۹ ۸-۹- سرخوردن از میان حلقه   ۹ ۹-کرال سینه   ۱۰ ۹-۱- شنای کرال سینه   ۱۰ ۹-۲- آموزش شنای کرال سینه   ۱۱ ۹-۲-۱- عملکرد پا Leg Actio …