آگهی رایگان - آگهی مکس
تماس بگیرید
شماره آگهی: 6277
آگهی رایگان - آگهی مکس
مقدمه ای بر طراحی

توضیحات آگهی

پروژه مقدمه ای بر طراحی در حجم 69 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با فهرست مطالب زیر: 1 مقدمه 2 چگونگی طراحی 3 آناتومی یک فرایند تولید شیمیایی 4 سازمان یک پروزه مهندسی شیمی 5 اسناد و پروژه ها 6 کدها و استاندارد ها 7 فاکتورهای طراحی 8 واحد های سیستمها 9 بهینه سازی ارزیابی اقتصادی،بهینه سازی و انتخاب هنگامی که طاح چند طرح نمونه را مطابق با هدف خریدار اعلام نماید،فرایند انتخاب طرح میتواند آغاز بشود. حوزه ی عمده برای انتخاب طرح اغلب عملکرد اقتصادی است،اگر چه عواملی چون ایمنی و تاثیر محیطی هم میتواند نقش عمده ای را ایفا کند.ارزیابی اقتصادی اغلب شامل تجزیه و تحلیل هزینه های سریامه گزاری و عمل فرایند برای تعیین بازگشت سریامه مطابق با توصیف فصل 6 میباشد. تجزیه و تحلیل اقتصادی محصول یا فرایند را هم میتوان برای بهینه سازی طرح مورد استفاده قرار داد. هر طرح،تنوعهای احتمالی متعددی داراست که فضای اقتصادی را تحت شرایط خاصی قرار میدهد. به عنوان مثال میزان بازیابی گرمای فرایند،موازنه میان هزینه ی مزبوط به انرژی و هزینه مبدلهای گرمایی(اغلب محدوده مبدل گرمایی دانسته میشود)میباشد. در مناطق …