آگهی رایگان - آگهی مکس
تماس بگیرید
شماره آگهی: 17223
آگهی رایگان - آگهی مکس
آشپز و نیروی خدماتی

توضیحات آگهی

نیروی خدماتی و ماهر در آشپزی جهت کارگاه صنعتی شهدشیرین
با حقوق مکفی و بیمه