آگهی رایگان - آگهی مکس
آگهی رایگان - آگهی مکس

پلن پایه

رایگان 30 روز
ثبت 3 آگهی در مدت یک ماه
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 3 آگهی

پلن اقتصادی

149,000تومان 90 روز
ثبت 10 آگهی در مدت 3 ماه
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 10 آگهی

پلن حرفه ای

268,000تومان 180 روز
ثبت 20 آگهی در مدت 6 ماه
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 20 آگهی

پلن پیشرفته

357,000تومان 365 روز
ثبت 40 آگهی در مدت یک سال
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 40 آگهی