آگهی رایگان - آگهی مکس
تماس بگیرید
شماره آگهی: 18142
آگهی رایگان - آگهی مکس
آموزش وتعمیربردهای الکترونیک

توضیحات آگهی

آموزش تعمیرات بردهای الکترونیکی

تعمیرتمامی بردهایdipوsmdواموزش ارزیابی وتعمیرکلیه بردهای الکترونیکی تعمیربردهای لوازم خانگی سیستمهای امنیتی موبایل بردصنعتی و……وتعمیرات کلیه وسایل خانگی شماره تماس۰۹۳۵۵۴۵۸۲۹۷

مهندس حسینی