آگهی رایگان - آگهی مکس
تماس بگیرید
شماره آگهی: 19158
آگهی رایگان - آگهی مکس
آچار بکس LMS

توضیحات آگهی

LMS06 SR-10 BOLT nm : 6-8 drive Size : 3/8 Torque rang : 7-30 Nm
LMS06 HR-10 BOLT Mm : 6-8 drive Size : 3/8 Torque rang : 7-30 Nm
LMS06 HR-10 -HD BOLT Mm : 6-8 drive Size : 3/8 Torque rang : 7-30 Nm
LMS06 HR-42 BOLT Mm : 6-8 drive Size : 1/4 Torque rang : 7-30 Nm
LMS06 HR42-HD BOLT Mm : 6-8 drive Size :1/4 Torque rang : 7-30 Nm
LMS16A HR-10 BOLT Mm :10 drive Size : 3/8 Torque rang :10-60 Nm
LMS16A HR-13 BOLT Mm : 10 drive Size : 1/2 Torque rang : 10-60 Nm
LMS26 HR-13 BOLT Mm : 12 drive Size : 1/2 Torque rang : 30-160 Nm
LMS26 HR-43 BOLT Mm : 12 drive Size : 7/16 Torque rang : 30-160 Nm
LMS36 HR-13 BOLT Mm : 14 drive Size : 1/2 Torque rang : 40-200 Nm
LMS36 HR-16 BOLT Mm : 14-16 drive Size : 5/8 Torque rang : 40-280 Nm
LMS37 HR-13 BOLT Mm : 14-16 drive Size : 1/2 Torque rang : 40-340 Nm
LMS46 HR20 BOLT Mm : 16-19 drive Size : 3/4 Torque rang : 70-400 Nm
LMS56 HR20 BOLT Mm :18-20 drive Size : 3/4 Torque rang : 100-450 Nm
LMS56 HR25 BOLT Mm : 18-22 drive Size : 1 Torque rang : 100-550 Nm
LMS60 HR25 BOLT Mm : 20-22 drive Size : 1 Torque rang : 200-1000 Nm
LMS64 HR25 BOLT Mm : 24-32 drive Size : 1 Torque rang : 400-1500 Nm
LMS64 GR25 BOLT Mm : 24-32 drive Size : 1 Torque rang : 400-1500 Nm
LMS86 GOR38 BOLT Mm : 32-45 drive Size : 1 1/2 Torque rang : 1000-5000 Nm
LMS86 GIR38 BOLT Mm : 32-45 drive Size : 1 1/2 Torque rang : 1000-5000 Nm

جهت اطلاعات بیشتر با تلفن های : 8-66349656-021 و همراه : 09123477847 تماس حاصل فرمایید .