آگهی رایگان - آگهی مکس
تماس بگیرید
شماره آگهی: 17289
آگهی رایگان - آگهی مکس
اطفا و اعلام حریق

توضیحات آگهی

طراحی، تامین و اجرای سیستم‌های اطفا و اعلام حریق
دریافت تائیدیه سازمان آتشنشانی برای پروژه‌های اعلام و اطفا حریق
دارای سی سال سابقه رسمی