آگهی رایگان - آگهی مکس
تماس بگیرید
شماره آگهی: 18300
آگهی رایگان - آگهی مکس
الگوسازی یک هنر است

توضیحات آگهی

-تدریس خصوصی خیاطی، الگوسازی و طراحی لباس
– مقدماتی تا پیشرفته
تلفن همراه : 09025105303
اینستاگرام : rz-Layeghi@