آگهی رایگان - آگهی مکس
تماس بگیرید
شماره آگهی: 880
آگهی رایگان - آگهی مکس
تدریس خصوصی حسابداری

توضیحات آگهی

تدریس خصوصی حسابداری  

هنرستان فنی و حرفه ای – هنرستان کاردانش

توسط دبیر رسمی وزارت آموزش و پرورش

عضو انجمن مهندسی مالی ایران

عضو انجمن حسابداری مدیریت ایران

عضو انجمن حسابداری ایران

عضو انجمن حسابرسی ایران

تماس : ۰۹۱۲۵۲۷۱۴۶۴

محمد مهدی شمس