آگهی رایگان - آگهی مکس
تماس بگیرید
شماره آگهی: 17195
آگهی رایگان - آگهی مکس
خدمات اسکن اسناد و مدارک انبوه

توضیحات آگهی

خدمات تخصصی اسکن اسناد و مدارک
از 10.000 تا 100.000 برگ در روز

خدمات تخصصی ساماندهی الکترونیکی
تگ گذاری، دیوایدربندی الکترونیکی، استخراج کلیدواژه، ایمپورت

خدمات تخصصی ساماندهی فیزیکی
دیوایدربندی فیزیکی، سورت، فرم خلاصه پرونده، گزارش نواقص پرونده، ثبت پشت نمره، تدوین کدینگ