آگهی رایگان - آگهی مکس
آگهی رایگان - آگهی مکس
خرید و فروش زمین و سوله

توضیحات آگهی

خرید و فروش زمین و سوله در شهرک صنعتی شمس آباد
٠٩١٢٣٠٠٠٧۶٨
50000 متر زمین با کاربری فلزی
٣٠٠٠٠متر زمین ۵٠٠٠ متر سوله
10000 متر زمین 1800 متر سوله
و سایر موارد