آگهی رایگان - آگهی مکس
تماس بگیرید
شماره آگهی: 17572
آگهی رایگان - آگهی مکس
دیونایزر(آب مقطرگیر)

توضیحات آگهی

دستگاه تولید آب خالص دیونایزر مناسب جهت استفاده در کلیه آزمایشگاه ها و تمامی صنایع که نیاز به آب مقطر دارند