آگهی رایگان - آگهی مکس
تماس بگیرید
شماره آگهی: 19516
آگهی رایگان - آگهی مکس
زغال فشرده

توضیحات آگهی

عرضه زغال فشرده بابهترین مواد وخاک اره مرغوب به صورت شمش وبرشی خورده درقالبهای قلبی وشش وچهار ضلعی
بدون دود وجرقه باکیفیت و قیمت مناسب
بهترین زغال برای صادرات